Blog farnosti

Diecézní synoda v pořadu České televize Cesty víry

Diecézní synoda v pořadu České televize Cesty víry

O plzeňské diecézní synodě si s biskupem Tomášem Holubem a koordinátorkou Janou Černou povídal redaktor Jan Vávra. Pořad naladíte v neděli 25. února 2024 od 12:40 na ČT2 nebo kdykoli později v archivu.

Číst dál
Zapojte se do modlitební sítě přímluvců

Zapojte se do modlitební sítě přímluvců

Zveme všechny k zapojeni se do modliteb sítě za diecézní synodu. Každý je zván k osobní modlitbě či ve společenství.

Číst dál
Diecézní synoda jako prostor pro obnovení důvěry

Diecézní synoda jako prostor pro obnovení důvěry

Rozhovor o synodě s generálním vikářem Petrem Hruškou z lednového čísla diecézního Zpravodaje

Číst dál
Český rozhlas Plzeň o diecézní synodě

Český rozhlas Plzeň o diecézní synodě

O diecézní synodě informuje také Český rozhlas Plzeň. Redaktor Lukáš Milota hovořil s jedním z koordinátorů diecézní synody Jindřichem Fenclem.

Číst dál
Boží peníze - ekumenické setkání

Boží peníze - ekumenické setkání

V úterý 9. 1. se v Liticích uskutečnil "ekumenický kněžský den" na téma "Správa financí jako součást života a služby našich farností a sborů"

Číst dál
Zahájili jsme tříletou cestu diecézní synody!

Zahájili jsme tříletou cestu diecézní synody!

V neděli 7. ledna na svátek Křtu Páně byla při bohoslužbách ve farnostech v plzeňské diecézi zahájena diecézní synoda.

Číst dál
Kázání apoštolského nuncia k slavnostnímu zahájení plzeňské diecézní synody

Kázání apoštolského nuncia k slavnostnímu zahájení plzeňské diecézní synody

Plné znění homilie apoštolského nuncia v ČR při zahájení synody a její videozáznam

Číst dál
Herodův úlek aneb Tříkrálová synoda

Herodův úlek aneb Tříkrálová synoda

Slavnostní zahájení diecézní synody při bohoslužbách ze Slavnosti Zjevení Páně v Abertamech a v Ostrově (audionahrávky kázání)

Číst dál
Pastýřský list biskupa Tomáše pro rok 2024

Pastýřský list biskupa Tomáše pro rok 2024

Poslechněte si nebo přečtěte novoroční pastýřský list biskupa Tomáše Holuba k prvnímu roku diecézní synody na téma motta diecéze pro rok 2024: "Mistře, kde bydlíš?" (Jan 1,39)

Číst dál
Modlitba za oběti čtvrtečního útoku v Praze

Modlitba za oběti čtvrtečního útoku v Praze

Modlitba za oběti pátečního útoku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Číst dál
Slavnostní zahájení diecézní synody

Slavnostní zahájení diecézní synody

Novým rokem a čtením pastýřského listu k roku 2024 formálně začne diecézní synoda. Slavnostně bude zahájena na závěr doby vánoční, o Svátku Křtu Páně, v neděli 7. ledna 2024.

Číst dál
Koordinátorka diecézní synody Jana Černá byla hostem ve vysílání Radia Proglas

Koordinátorka diecézní synody Jana Černá byla hostem ve vysílání Radia Proglas

Jana Černá odpovídala ve vysílání Radia Proglas na otázky k diecézní synodě, která začíná v lednu 2024.

Číst dál
Pastýřský list biskupa Tomáše ke svolání diecézní synody

Pastýřský list biskupa Tomáše ke svolání diecézní synody

„SPOLEČNĚ S NADĚJÍ. Život v Kristu uprostřed dnešní reality.“ To je motto diecézní synody, kterou první neděli adventní svolal svým pastýřským listem plzeňský biskup Tomáš Holub.

Číst dál
Souhrnná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě

Souhrnná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě

Souhrnná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě je k dispozici v českém překladu.

Číst dál
ABC diecézní synody

ABC diecézní synody

Shrnutí základních informací o svolání diecézní synody z listopadového čísla diecézního oběžníku ACEP 2023 11. 

Číst dál
12