V plzeňské katedrále sv. Bartoloměje bude toto zahájení slaveno pontifikální mší svatou od 10:00 hodin, při které bude vzácným hostem a kazatelem apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Při této bohoslužbě, která bude společnou stacionární bohoslužbou pro všechny plzeňské farnosti, bude přečten dekret diecézního biskupa svolávající diecézní synodu a předány jmenovací dekrety členům synodní rady. Bohoslužba bude vhodná i pro děti, které se ke své vlastní bohoslužbě slova shromáždí v Diecézním sálu na biskupství a připojí se k liturgii v katedrále při průvodu s dary.

V celé diecézi jsou pak všechny farnosti zvané, aby zahájení diecézní synody oslavily při svých vlastních bohoslužbách ze Svátku Křtu Páně, a to přečtením dekretu o svolání synody (v katedrále bude čten po úkonu kajícnosti), společnou recitací Modlitby diecézní synody (která bude do Nového roku spolu s letáčkem se základními informacemi distribuována do farností), případně i vyhlášením možnosti navrhovat kandidáty na synodní delegáty, jak o tom byly již informovány všechny pastorační rady farností.