"Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte." (1 Sol 5,11)

Buďte součástí naší diecézní synody a podpořte ji

  • osobní modlitbou
  • společnou přímluvou

Napište nám na synoda@bip.cz a budeme vám jednou měsíčně zasílat modlitební úmysly.

Zveme všechny k zapojeni se do modliteb sítě za diecézní synodu. Každý je zván k osobní modlitbě či ve společenství. Těm, kteří se chtějí zapojit do této sítě zahrnující přímluvce z naši diecéze a modlit se za synodu tam, kde žijí, a ozvou se nám na mail synoda@bip.cz, budeme jednou měsíčně zasílat úmysly k modlitbě za synodu na příslušný měsíc.

Úmysly jsou také k dispozici zde na webu na synoda.bip.cz/primluvy.

Formu této modlitby si zvolte sami, několik inspirací pro její obohacení najdete na těchto stránkách (srov. např. některé modlitební texty, synodní litanie, podněty k eucharistické adoraci, synodní růženec, podněty k rozjímání Mistře, kde bydlíš?, různé další podněty z terénu, či související dokumenty).

Ke stažení:

 

modlitebni_sit_1