Synodní dotazník

Synodní dotazník

Synodní dotazník

V I. etapě diecézní synody mapujeme situaci diecéze.

Od 1. 5. do 30. 6. 2024 se všichni z plzeňské diecéze mohou do tohoto mapování připojit vyplněním synodního dotazníku

Uzávěrka příjmu odpovědí: 30. června 2024
 
 

Online způsob vyplnění velmi pomůže při vyhodnocování odpovědí, proto velmi povzbuzujeme k jeho využití. Není to nic složitého. Ti, kteří v tom jsou zběhlejší, mohou s vyplněním pomoci dalším.  

Dotazník je poměrně rozsáhlý, aby pokryl celou šířku našeho synodního tázání se. Není však třeba odpovídat na všechny otázky. Je možné vybrat si jen ty, které jsou respondentovi blízké a které časově zvládne. Je anonymní, s možností dobrovolného uvedení svého jména a kontaktu. Více informací o zacházení s daty a návod k vyplnění je k dispozici v úvodu k vlastnímu dotazníku.

VYPLNIT SYNODNÍ DOTAZNÍK ONLINE

Není-li ovšem pro někoho online forma schůdná, je k dispozici i dotazník ve formátu .pdf k vytištění a odeslání poštou:

Uzávěrka tištěné formy: 20. června 2024
Zasílací adresa:
Biskupství plzeňské, Synodní tým
Nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň

Oboustranný tisk na formát A4 umožní vyplnění dotazníku i lidem se slabším zrakem. Vytištění brožury formátu A5 mohou upřednostnit ti, kteří dotazník chtějí mít v kompaktním příručním formátu. Na biskupství je možné si pro farnosti objednat i vytištěné formuláře v obou formátech. 

 

Věříme, že již zodpovídání jednotlivých otázek může být radostným obohacením a možná i přípravou či doplněním k synodnímu setkání ve skupince.

Pro jakékoli rady a porady je možné se obracet na synoda@bip.cz.

Synodní tým
synoda.bip.cz/tym

Prosíme o šíření dotazníku v plzeňské diecézi:
icons8.comicons8.comicons8.comicons8icons8.com
 

Nadále platí pozvání ke skupinovým rozhovorům:

NASLOUCHÁNÍ

Naslouchání duben až červen 2024

Zájemci mohou kontaktovat své synodní delegáty.

Kam dál?