Soubory ke stažení

 • MATERIÁLY PRO DELEGÁTY
  název velikost publikováno stáhnout
  Moderování skupiny
  Pracovní materiál od Martina Fojtíčka pro způsob moderace synodních skupin.
  552.27 kB 26.3.2024
  Modlitba diecézní synody
  Tiskový soubor s modlitbou diecézní synody ve formátu A 6
  642.86 kB 3.12.2023
 • Pracovní pomůcky
  název velikost publikováno stáhnout
  Moderování skupiny
  Pracovní materiál od Martina Fojtíčka pro způsob moderace synodních skupin.
  552.27 kB 26.3.2024
  Metodický průvodce pro synodní delegáty
  Pracovní listy pro moderátory skupinových synodních rozhovorů I. etapy diecézní synody
  1.23 MB 22.3.2024
  Zápis ze skupinek DOCX
  Formulář zápisu ze skupinových rozhovorů ve formátu .docx. Po vyplnění přímo v souboru odešlete mailem na synoda@bip.cz.
  72.17 kB 21.3.2024
  Zápis ze skupinek PDF
  Formulář zápisu ze skupinových rozhovorů ve formátu .pdf. Po vytištění, vyplnění a oskenování odešlete mailem na synoda@bip.cz.
  208.96 kB 21.3.2024
  Šablona pro prezentaci synodních témat
  Šablona pro powerpointovou prezentaci jakýchkoli témat spojených s diecézní synodou
  1.46 MB 1.1.2024
 • Výstupy naslouchání
  název velikost publikováno stáhnout
  Tři výzvy pro diecézi podle presbyteria
  Souhrnný materiál podnětů z kněžského dne 23. 5. 2023
  3.85 MB 31.5.2023
  Boží peníze - ekumenické setkání
  Zápis podnětů z práce malých skupin při kněžském dni 9. 1. 2024 v Plzni - Liticích
  188.11 kB 1.1.2023
  Boží peníze - úvodní prezentace
  Prezentace Tomáše Kadlece uvádějící do tématu z katolického pohledu
  730.08 kB 1.1.2023
 • Synodní spiritualita
  název velikost publikováno stáhnout
  Mistře, kde bydlíš? (Jan 1,38)
  Pomůcka k osobnímu ztišení a setkáním ve společenství během I. etapy diecézní synody
  323.55 kB 1.1.2024
  Synodní litanie
  Mariánské litanie inspirované synodními litaniemi z irského poutního místa Knock
  48.94 kB 1.1.2024
  Synodní růženec
  Podněty k rozjímavé modlitbě růžence v synodním duchu
  138.10 kB 1.1.2024
  Modlitba diecézní synody
  Tiskový soubor s modlitbou diecézní synody ve formátu A 6
  642.86 kB 3.12.2023
  Biblické zdroje k synodalitě
  Pracovní pomůcka pro prohloubení biblického pohledu na synodalitu
  7.35 MB 31.12.2022
  Domácí duchovní obnova o syodalitě
  Biblické a duchovní podněty k šestidenní duchovní obnově od Matěje Jirsy
  1.43 MB 31.12.2022
  Spiritualita synodality
  Pracovní pomůcka pro prohloubení synodální spirituality
  7.49 MB 31.12.2022
 • Pastýřské listy a kázání
  název velikost publikováno stáhnout
  Thaddeus Okolo: Celebrating the Diocesan Synod (EN)
  Anglický podklad pro kázání apoštolského nuncia Thaddeuse Okolo při slavnostním zahájení diecézní synody 7. 1. 2024 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni
  64.04 kB 7.1.2024
  Thaddeus Okolo: Celebrazione del Sinodo diocesano (IT)
  Italský překlad podkladu pro kázání apoštolského nuncia Thaddeuse Okolo při slavnostním zahájení diecézní synody 7. 1. 2024 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni
  50.06 kB 7.1.2024
  Thaddeus Okolo: Slavení diecézní synody (CZ)
  Český překlad podkladu pro kázání apoštolského nuncia Thaddeuse Okolo při slavnostním zahájení diecézní synody 7. 1. 2024 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni
  64.08 kB 7.1.2024
  Pastýřský list biskupa Tomáše k I. etapě diecézní synody
  Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2024
  184.16 kB 1.1.2024
  Pastýřský list biskupa Tomáše ke svolání diecézní synody
  První neděle adventní 3. prosince 2023
  1.48 MB 3.12.2023
  Credidimus caritati
  Osobní list biskupa Františka všem věřícím plzeňské diecéze z 28. 10. 2013
  274.44 kB 28.10.2023
 • Organizační dokumenty
  název velikost publikováno stáhnout
  Dekret o svolání diecézní synody
  Dekret biskupa Tomáše Holuba svolávající diecézní synodu (č. j. 3505 / 2023)
  3.20 MB 1.1.2024
  Logo diecézní synody
  Soubor různých variant a formátů loga diecézní synody
  8.99 MB 1.1.2023
  Organizační řád diecézní synody 2024 - 2026
  Základní organizační dokument diecézní synody plzeňské diecéze (1. 1. 2024)
  770.71 kB 8.1.2024
  Postup pro výběr kandidátů ve farnostech (aktualizace)
  "Návod k použití" pro organizaci voleb kandidátů synodních delegátů (12. 2. 2024)
  132.21 kB 8.1.2024
  Profil a úkoly synodního delegáta
  Pomůcka pro výběr kandidátů na synodní delegáty ve farnostech včetně termínů setkání
  115.86 kB 8.1.2024
  Směrnice k výběru kandidátů ve farnostech (aktualizace)
  Směrnice pro volbu kandidátů synodních delegátů ve farnostech (1. 1. 2024)
  126.00 kB 8.1.2024
  Volba synodních delegátů - kněží ve vikariátech
  Podrobná pravidla pro volbu synodních delegátů z řad kněží ve vikariátech (1. 1. 2024)
  177.80 kB 8.1.2024
  Zápis k volbě kandidátů ve farnostech (aktualizace)
  Formulář pro zápis volby kandidáta na synodního delegáta (1. 1. 2024)
  92.70 kB 8.1.2024
 • Církevní dokumenty
  název velikost publikováno stáhnout
  Synodalita v životě a poslání církve
  Mezinárodní teologická komise (2. března 2018)
  652.47 kB 1.12.2023
  Apostolorum successores o diecézní synodě (2004)
  Kongregace pro biskupy: Direktorium pro pastýřskou službu biskupů
  238.21 kB 1.9.2023
  Instrukce k diecézním synodám (1997)
  Kongregace pro biskupy a Kongregace pro evangelizaci národů
  405.40 kB 1.9.2023
  Papež František: Evangelii gaudium
  Apoštolská exhortace o hlásání evangelia v dnešním světě
  1.04 MB 1.1.2023
  Papež František: Fratelli tutti
  Encyklika papeže Františka o všeobecném bratrství všech lidí
  1.72 MB 1.1.2023
  Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
  Závěrečný dokument Plenárního sněmu církve v ČR (2007)
  622.68 kB 1.12.2007
 • Synoda o synodalitě
  název velikost publikováno stáhnout
  Diecézní odpověď k fázi "prohloubení" v rámci Synody o synodalitě
  1.78 MB 22.5.2024
  Viditelné a konkrétní znaky synodality – příklady dobré praxe
  Příloha k dokumentu "Diecézní odpověď k fázi "prohloubení" v rámci Synody o synodalitě"
  70.73 kB 22.5.2024
  Michal Kaplánek: Česko a Německo - dva synodální procesy
  Článek pastorálního teologa Michala Kaplánka srovnávající závěry synodální cesty v Německu a synodálního procesu v České republice (Universum 1 / 2024, str. 23 - 26)
  5.71 MB 1.1.2024
  Souhrnná zpráva ze synody o synodalitě
  Oficiální český překlad
  415.88 kB 28.10.2023
  Synodální církev v misijním poslání
  Souhrnná zpráva z 1. generálního shromáždění Synody o synodalitě (říjen 2023)
  415.88 kB 28.10.2023
  Instrumentum laboris pro první generální shromáždění Synody
  Pracovní dokument pro generální shromáždění synody o synodalitě v říjnu 2023
  1.97 MB 1.6.2023
  Závěrečný dokument evropského kontinentálního setkání
  Závěrečný dokument evropského kontinentálního setkání v Praze (únor 2023)
  2.80 MB 12.2.2023
  Biblické zdroje k synodalitě
  Pracovní pomůcka pro prohloubení biblického pohledu na synodalitu
  7.35 MB 31.12.2022
  Spiritualita synodality
  Pracovní pomůcka pro prohloubení synodální spirituality
  7.49 MB 31.12.2022
  Rozšiř prostor svého stanu...
  Pracovní dokument pro kontinentální fázi Synody o synodalitě
  482.20 kB 24.10.2022
  Národní syntéza Synody o synodalitě
  Národní syntéza Synody o synodalitě pro českou a moravskou církevní provincii
  3.68 MB 26.7.2022
  Diecézní syntéza Synody o synodalitě
  Diecézní syntéza Synody o synodalitě pro plzeňskou diecézi
  590.02 kB 1.4.2022
  Modlitba za průběh synody
  Modlitba "Ad sumus..." za požehnání Synody o synodalitě
  87.43 kB 21.12.2021
  Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání
  Vademecum k synodě o synodalitě - příručka k prví fázy synody
  837.99 kB 15.9.2021
  Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání
  Přípravný dokument synody o synodalitě (září 2021)
  460.69 kB 15.9.2021
 • Odborné studie
  název velikost publikováno stáhnout
  Michal Kaplánek: Česko a Německo - dva synodální procesy
  Článek pastorálního teologa Michala Kaplánka srovnávající závěry synodální cesty v Německu a synodálního procesu v České republice (Universum 1 / 2024, str. 23 - 26)
  5.71 MB 1.1.2024
  Obnovení synodálních diecézních sněmů ve 2. pol. 19. stol.
  Historická studie Hany Stoklasové (Východočeský sborník historický 37 / 2020)
  312.97 kB 1.12.2023
  Olomoucké diecézní synody 16. století
  Historická studie Tomáše Parmy (Studia theologica, 2022 / 007)
  1.18 MB 1.12.2023
  Pastorační rady farností v české církevní provincii jako realizace synodality v pastorační praxi
  Dizertační práce Petra Hrušky (Praha, 2009)
  7.57 MB 1.12.2023
  Petr Hruška: Reform and Renewal
  Theological Reflection on Organising Pastoral Ministry in the Diocese of Pilsen, the Czech Republic (MA in Pastoral Leadership, Dublin 2002)
  3.72 MB 1.12.2023
  Sensus fidelium: Smysl pro víru božího lidu
  Překlad článku Sabine Demlové z časopisu Concilium 2021/2 (Getsemany)
  401.04 kB 1.12.2023
  Synodalita v životě a poslání církve
  Mezinárodní teologická komise (2. března 2018)
  652.47 kB 1.12.2023
  Synody v Čechách 1440 – 1540
  Disertační práce Blanky Zilynské (Praha 2008)
  3.14 MB 1.12.2023
  The Importance of the Diocesan Synod to the Particular Church
  Robert Kantor (The Person and the Challenges, Volume 9 / 2019, Number 2)
  177.94 kB 1.12.2023
  The Teaching of Pope Francis About Synodality
  Janusz Bujak (Collectanea theologica 91 / 2021, no. 5, 147–173)
  1.21 MB 1.12.2023
  Vánoční společná cesta aneb Trojiční synodalita
  Praktické uvedení do synodality od Petra Hrušky
  394.17 kB 1.12.2023
  Diecézní synoda ve světle Synody o synodalitě
  Prezentace Josefa Mikuláška na kněžském dni v Liticích (2. 10. 2023)
  814.91 kB 2.10.2023
  Communio ecclesiarum: Katolicita církve ve světle synodální proměny církve
  Josef Mikulášek (DOI: 10.5507/sth.2023.021)
  744.86 kB 1.7.2023
  MISSIO v pojetí papeže Františka
  Výtah z disertační práce Pavla Ženíška (Olomouc 2023)
  522.42 kB 22.4.2023
  Synodalita – jak jít společně v každodennosti české církve?
  Diplomová práce Matěje Jirsy o synodalitě (KTF UK, Praha 2022)
  1.43 MB 1.1.2023
  Diocesan Synod Today In What Shape?
  Wojciech Góralski (University of Cardinal Stefan Wyszyński, Warsaw, Poland)
  135.68 kB 1.7.2019
  Diocesan Synods in the Czech Lands – an Unused Instrument?
  Historická studie Damiána Němce (IGA_CMTF_2018_002)
  452.09 kB 1.2.2018
 • Ostatní
  název velikost publikováno stáhnout
  Synodní dotazník pro I. etapu
  Tisková verze synodního dotazníku pro jednotlivce pro I. etapu diecézní synody ve formátu .pdf určená pro ty, kteří nemohou dotazník vyplnit online (k dispozici na synoda.bip.cz/dotaznik)
  316.20 kB 29.4.2024
  Prezentace z úvodního setkání delegátů v Liticích
  Prezentace Vlasty Kadlece shrnující přípravu, dosavadní průběh, obsah a další cestu diecézní synody
  2.97 MB 26.3.2024
  Edward Groody: Čelíme epidemii osamělosti
  Článek žáka M. Scotta Pecka, facilitátora kurzů "Community building", o naslouchání a vytváření bezpečného prostředí k dialogu (Universum 1 / 2024, str. 27 - 29)
  1.15 MB 1.1.2024
  Modlitební síť přímluvců (Plakát 1)
  Plakát s pozváním k zapojení se do modlitební sítě přímluvců za diecézní synodu
  864.23 kB 31.12.2023
  Modlitební síť přímluvců (Plakát 2)
  Plakát s pozváním k zapojení se do modlitební sítě přímluvců za diecézní synodu
  1.20 MB 31.12.2023
  Krátký průvodce diecézní synodou
  Základní informace o diecézní synodě k vytištění jako skládačka
  705.83 kB 3.12.2023
  Základní informace o diecézní synodě
  Základních informace k vyvěšení na nástěnku či k tisku A5 brožurky se dvěma přílohami
  344.85 kB 3.12.2023
  Mise a vize plzeňské diecéze
  Mise a vize plzeňské diecéze zveřejněná biskupem Tomášem 31. 5. 2018
  80.72 kB 14.11.2023
  Credidimus caritati - farní
  Shrnutí reakcí farností na dopis biskupa Františka Credidimus caritati z 28. 10. 2013
  75.06 kB 28.10.2023
  Credidimus caritati - osobní
  Shrnutí osobních reakcí na dopis biskupa Františka Credidimus caritati z 28. 10. 2013
  98.83 kB 28.10.2023
  Pastorační rozlišování jako srdce služby pastoračních rad
  Podklady k prezentaci pro setkání zástupců PRF 21. 10. 2023 v Liticích
  214.35 kB 21.10.2023
  Pastorační rozlišování jako srdce služby pastoračních rad
  Prezentace k setkání zástupců pastoračních rad farností 21. 10. 2023 v Liticích
  592.94 kB 21.10.2023
  Diecézní synoda ve světle Synody o synodalitě
  Prezentace Josefa Mikuláška na kněžském dni v Liticích (2. 10. 2023)
  814.91 kB 2.10.2023
  Biblické zdroje k synodalitě
  Pracovní pomůcka pro prohloubení biblického pohledu na synodalitu
  7.35 MB 31.12.2022
  Spiritualita synodality
  Pracovní pomůcka pro prohloubení synodální spirituality
  7.49 MB 31.12.2022
  Otevřené fary 2014 - souhrn
  Souhrnný dokument s podněty na téma "Otevřené fary" z října 2014
  173.90 kB 31.10.2014