Blog - Světová synoda

Druhé zasedání probíhající Synody o synodalitě proběhne v říjnu 2024

Druhé zasedání probíhající Synody o synodalitě proběhne v říjnu 2024

Stálá rada Generálního sekretariátu synody a Národní synodální tým představuje konkrétní kroky a termíny vztahující se k zahájení druhého zasedání probíhající Synody o synodalitě v říjnu 2024.

Číst dál
Souhrnná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě

Souhrnná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě

Souhrnná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě je k dispozici v českém překladu.

Číst dál
Říjnové shromáždění synody o synodalitě

Říjnové shromáždění synody o synodalitě

V článku najdete harmonogram říjnového generálního shromáždění synody o synodalitě (4. - 29. října 2023) v Římě

Číst dál
Instrumentum laboris Synody o synodalitě v češtině

Instrumentum laboris Synody o synodalitě v češtině

V úterý 20. června byl vydán dokument, v němž jsou nastíněny klíčové otázky pro XVI. generální shromáždění biskupské synody.

Číst dál
Biskup Tomáš vysvětluje zařazení modlitby „Ad sumus“ v nedělní mši

Biskup Tomáš vysvětluje zařazení modlitby „Ad sumus“ v nedělní mši

Z rozhodnutí biskupa Tomáše se při slavení eucharistie každou neděli po dobu diecézní fáze synody modlíme v rámci úkonu kajícnosti modlitbu „Ad sumus“. Biskup Tomáš vysvětluje souvislosti, které ho vedly k zařazení této modlitby na příslušné místo ve mši.

Číst dál
Jaký je náš společný život v církvi?

Jaký je náš společný život v církvi?

„Učit se jít spolu znamená učit se říkat to, co je z Ducha svatého, učit se naslouchat tomu, co mi říkají druzí.“

Číst dál
Zahájení diecézní fáze biskupské synody v katedrále

Zahájení diecézní fáze biskupské synody v katedrále

17. října vstoupila také naše diecéze do diecézní fáze biskupské synody. Při bohoslužbách se četl pastýřský list plzeňského biskupa Tomáše Holuba k této příležitosti.

Číst dál
Pastýřský list biskupa Tomáše

Pastýřský list biskupa Tomáše

17. září byla zahájena diecézní fáze biskupské synody. Přečtěte si pastýřský list plzeňského biskupa Tomáše Holuba k této příležitosti.

Číst dál
Zveme vás ke společné cestě církve třetího tisíciletí

Zveme vás ke společné cestě církve třetího tisíciletí

Pozvání biskupa Tomáše a synodního týmu k zapojení se do diecézní fáze celosvětové Synody o synodalitě

Číst dál
1