Synodní delegáti a delegátky

Synodní delegáti a delegátky

Předávání dekretů synodním delegátům

Foto: Biskup Tomáš osobně předal dekrety delegátům 

104 bratří a sester z celé diecéze bylo podle Organizačního řádu diecézním biskupem, předsedajícím diecézní synody, pozváno účastnit se diecézní synody jako synodní delegáti, kteří mají hlasovací právo při třech generálních shromážděních (viz úkoly synodních delegátů), z toho:

  • 61 mužů a 43 žen
  • 1 emeritní biskup, 26 kněží, 2 jáhnové, 4 řeholnice, 1 řeholník a 70 ostatních bratří a sester
  • 18 z titulu funkce, 61 na základě volby (5 kněží z vikariátů, 27 mužů a 24 žen z farností, 4 řeholní sestry a 1 řeholní bratr) a 24 jmenovaných biskupem (1 muž a 6 žen dle nominace spolků, 7 mužů a 10 žen přímým jmenováním) 

Téměř všechny delegáty pohromadě můžete vidět ve fotoalbu ze setkání v Liticích

Níže se můžete seznámit s jejich jmény prezentovanými podle způsobu jejich výběru. Jména delegátů, kteří jsou zaměstnanci Biskupství plzeňského nebo Diecézní charity Plzeň, jsou podtržena a po kliknutí na ně budete odkázáni na jejich osobní profil s emailovou adresou (případně i s telefonem). U ostatních delegátů najdete e-mailovou adresu uvedenou za jménem.