Synodní poradci

Synodní poradci

Synodní tým po konzultaci s diecézním biskupem si vybírá široký okruh synodních poradců, expertů či kontaktních osob, se kterými spolupracuje na koordinaci a přípravě synodního procesu a zpracování jeho výstupů. Oblasti spolupráce jsou především následující (mohou se měnit dle potřeby):

 • Pastorace a misie: členové diecézní pastorační rady a zástupci PRF
 • Presbyterium a uspořádání: členové kněžské rady a sboru jáhnů
 • Ekonomika a hospodaření: členové ekonomické rady diecéze a zástupci ERF
 • Teologie
 • Sociologie
 • Diakonie
 • Církevní školství
 • Mládež
 • Řeholní život
 • Nové komunity
 • Personalistika a prevence
 • Civilní právo
 • Ekumena
 • Management farnosti
 • Dárcovství ve farnosti
 • Historie diecéze
 • Média