Organizační řád diecézní synody

Organizační řád diecézní synody

Organizační řád je základní organizační dokument diecézní synody, který v prosinci 2023 zpracoval synodní tým, připomínkovala jej synodní rada, byl konzultován s církevními právníky, schválen ke zveřejnění biskupem Tomášem s počátkem platnosti k 1. 1. 2024.

Organizační řád dle římské Instrukce k diecézním synodám z roku 1997 (č. III. B. 2) obsahuje biskupův svolávací dekret s hlavním tématem synody a třemi synodními otázkam (I.), je zde shrnuta povaha a účel diecézní synody (II.), načrtnut harmonogram synody (III.), prezentováno složení synody (IV.), povinnosti a práva účastníků (V.), pravidla pro personální změny (VI.), způsob práce při diecézních konzultacích (VII.) a při synodních shromážděních (VIII.), je zde vysvětleno, co znamenají různé druhy synodních dokumentů (IX.), načrtnuto personální zajištění synody (X.) a na závěr je uvedena modlitba diecézní synody (XI.). 

V přílohách pak najdeme pravidla pro výběr synodních delegátů (A), vzory zápisů z volby synodních delegátů (B) a grafickou prezentaci průběhu a složení synody (C). 

Celý text organizačního řádu je vám k dispozici ke stažení zde: