Jak je možné se do synody zapojit?

Jak je možné se do synody zapojit?

Prosíme o intenzivní modlitby vás všech. Pro inspiraci nabízíme Modlitbu diecézní synody a další podněty k osobní i společné modlitbě.

Všichni můžete navrhnout své kandidáty na synodní delegáty, případně být k dispozici jako kandidáti na synodní delegáty.

Pak je důležité zůstat se synodními delegáty v kontaktu a pomoci jim naslouchat co nejpestřejším hlasům z vašeho okolí.

Více informací naleznete na synoda.bip.cz, nebo se ozvěte na synoda@bip.cz