Diecézní ekonomická rada

Diecézní ekonomická rada

Ekonomická rada, které předsedá diecézní biskup, nebo jeho pověřenec, se má podle Kán. 492 § 1 CIC skládat "alespoň ze tří biskupem jmenovaných křesťanů, opravdu zkušených v ekonomii i světském právu a vynikajících bezúhonností". Její členové jsou jmenování na pět let, s možností opakování mandátu. Kromě úkolů, které určuje kniha V. O církevním majetku Kodexu kanonického práva, připravuje ekonomická
rada každoročně podle pokynu diecézního biskupa rozpočet příjmů a výdajů, které se pro příští rok předvídají pro řízení diecéze, a po skončení roku zhodnotí účetní výkaz príjmu a vydání.

Synodní delegáti: Členové diecézní ekonomické rady mohou být voleni za synodní delegáty, z těch, kteří zvoleni nejsou, může diecézní biskup jmenovat synodními delegáty další z nich, dle svého uvážení. 

Předseda:

  • Holub Tomáš

Členové:

  • Falkenauer Miroslav
  • Hájek Ctirad
  • Hruška Petr
  • Náhlík Petr
  • Pitřinec Jiří
  • Syrovátka Jiří
  • Záhořík Václav