Okrskoví vikáři

Okrskoví vikáři

Služba okrskového vikáře se řídí kánonem 555 Kodexu kanonického práva a jeho úkolem je např. podporovat a koordinovat společnou pastorační činnost ve vikariátě; starat se, aby byl řádně spravován církevní majetek; dbát na vzdělávání a setkávání duchovních z vikariátu; zajistit, aby se jim dostávalo duchovní pomoci a aby bylo postaráno o ty kněze, kteří se ocitli v nesnázích nebo je tíží různé problémy; vizitovat farnosti svého vikariátu apod.

Synodní delegáti: Podle organizačního řádu synody okrskoví vikáři nemohou být voleni za synodní delegáty, protože jsou synodními delegáty již na základě své funkce. 

Okrskoví vikáři:

  • Bauchner Petr (vikariát Cheb a Sokolov)
  • Gierga Miroslav (vikariát Domažlice)
  • Hric Marek (vikariát Klatovy)
  • Kavec Pavol (vikariát Karlovy Vary, od 1. 1. 2024)
  • Plavec Karel (vikariát Plzeň - jih, do léta 2024)
  • Stępień Bogdan (vikariát Plzeň - město)
  • Vojtíšek Václav (vikariát Tachov)
  • Winiarsky Marek (vikariát Plzeň - sever a Rokycany)