Synodní litanie

Synodní litanie

Na této stránce vám jsou k dispozici mariánské litanie s tématem společné cesty.

Synodní litanie

Tyto litanie jsou inspirovány litaniemi z irského mariánského poutního místa Knock,
které vznikly v odpovědi na výzvu papeže Františka zasvětit synodní cestu Marii.

Pane, smiluj se! 
Pane, smiluj se!

Kriste, smiluj se!
Kriste, smiluj se!

Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!

Svatá Maria, Matko Boží,
putuj s námi na naší synodní cestě.

Budeme odpovídat:
... putuj s námi a modli se za nás.

Matko církve,
putuj s námi a modli se za nás.

Matko Ježíšových učedníků,
putuj s námi a modli se za nás.

Matko ztracených a osamělých,
putuj s námi a modli se za nás.

Matko zmatených a váhajících,
putuj s námi a modli se za nás.

Matko hledajících a pochybujících,
putuj s námi a modli se za nás.

Matko těch, kdo jsou na okraji,
putuj s námi a modli se za nás.

Matko, která ukazuješ směr a cestu,
putuj s námi a modli se za nás.

Budeme odpovídat:
... pomáhej nám naslouchat Duchu.

Ženo ticha a rozvažování,
pomáhej nám naslouchat Duchu.

Ženo služby a akce,
pomáhej nám naslouchat Duchu.

Ženo vydávající se na cestu,
pomáhej nám naslouchat Duchu.

Ženo vedoucí nás ke svému Synu,
pomáhej nám naslouchat Duchu.

Budeme odpovídat:
... buď s námi na naší cestě.

Tys cestovala z Nazareta do Betléma,
buď s námi na naší cestě.

Tys utíkala před Herodem do Egypta,
buď s námi na naší cestě.

Tys putovala do Jeruzaléma,
buď s námi na naší cestě.

Tys doprovázela Ježíše na Golgotu,
buď s námi na naší cestě.

Tys doprovázela hlasatele evangelia,
buď s námi na naší cestě.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
daruj nám pokoj.

Na závěr se společně pomodleme
Modlitbu diecézní synody:

Bože, náš milosrdný Otče,
ty nikdy neopouštíš svůj lid.
Procházíš s námi vším, co prožíváme,
a bez podmínek miluješ každého člověka.

Naplňuj nás svým Duchem,
abychom na společné synodní cestě
v lásce naslouchali jedni druhým,
odvážně odkrývali Ježíšovu pravdu
a s nadějí se vydávali po cestách života.

O to prosíme skrze Krista,
našeho Pána.

Amen.

Maria, průvodkyně na cestě,
oroduj za nás!

Podle: Prayer Service Knock 31. 5. 2023