A) MISIE aneb Cesty k setkání s Kristem v plzeňské diecézi

A) MISIE aneb Cesty k setkání s Kristem v plzeňské diecézi

Základní synodní otázka:

Jakými konkrétními způsoby chceme v příštích 10 letech napomáhat k tomu, aby se lidé v naší diecézi setkali s Kristem?

I. etapa:

Kdo jsou, co potřebují, jak žijí a komunikují a jaké nejistoty prožívají dnešní lidé v naší diecézi, co konkrétně již nyní nejčastěji vede k jejich setkání s Kristem?

A) MISIE: Podněty pro práci ve skupinách v I. etapě

  • Biblický text: Sk 2,1-12
  • Uvedení do tématu: V tomto prvním roce diecézní synody popisujeme, jaká je realita naší farnosti (diecéze). V našem prvním tématu MISIE se zaměřujeme na poslání farnosti (diecéze) pomáhat všem lidem na cestě k setkání s Kristem. Všímáme si postojů, aktivit a dalších gest, které pomáhají v současné době konkrétním lidem v naší farnosti (diecézi) k přiblížení se Kristu. Může jít o nejrůznější události zaměřené přímo na hlásání evangelia nebo o situace a příležitosti, při nichž jsou lidé vůči takovému setkání citlivější a otevřenější, o drobná gesta služby, naděje, pohostinnosti a přijetí i o jiné projevy blízkosti, lidskosti, milosrdenství a odpuštění apod. V našich odpovědích se snažíme být co nejkonkrétnější.
Základní otázka (A) ke skupinovému rozhovoru v I. etapě

Které z aktivit, postojů nebo i jiných gest a příležitostí napomáhají podle naší zkušenosti k tomu, že se lidé kolem nás začnou zajímat o víru a otevírat se osobnímu setkání s Kristem?

Ke stažení:
Kam dál:

II. etapa:

Co nám o poslání církve (diecéze, farnosti) dnes říká papež František, synoda o synodalitě a samo evangelium interpretované pro dnešní dobu a co to pro nás konkrétně znamená v naší situaci?

A) MISIE: Podněty pro práci ve skupinách v II. etapě

Text bude k dispozici na podzim 2024

III. etapa:

Co konkrétního budeme v nejbližších letech dělat pro setkání lidí v diecézi s Kristem a na jaké oblasti, způsoby pastorace či konkrétní aktivity se při tom především zaměříme?

A) MISIE: Podněty pro práci ve skupinách ve III. etapě

Text bude k dispozici na podzim 2025