A) MISIE aneb Poslání sdílet radostnou zvěst se všemi lidmi v diecézi

A) MISIE aneb Poslání sdílet radostnou zvěst se všemi lidmi v diecézi

Jakými konkrétními způsoby chceme v příštích 10 letech napomáhat k tomu, aby se lidé v naší diecézi setkali s Kristem?

I. etapa: Kdo jsou, co potřebují, jak žijí a komunikují a jaké nejistoty prožívají dnešní lidé v naší diecézi, co konkrétně již nyní nejčastěji vede k jejich setkání s Kristem a co je naopak spíše odrazuje?

II. etapa: Co nám o poslání církve (diecéze, farnosti) dnes říká papež František, synoda o synodalitě a samo evangelium interpretované pro dnešní dobu a co to pro nás konkrétně znamená v naší situaci?

III. etapa: Co konkrétního budeme v nejbližších letech dělat pro setkání lidí v diecézi s Kristem a na jaké oblasti, způsoby pastorace či konkrétní aktivity se při tom především zaměříme?