B) USPOŘÁDÁNÍ aneb Hledání vhodných organizačních struktur pro poslání diecéze

B) USPOŘÁDÁNÍ aneb Hledání vhodných organizačních struktur pro poslání diecéze

Jak v příštích deseti letech v naší diecézi uspořádáme omezený počet kněží a ostatních pastoračních pracovníků, aby mohli zdravě žít a sloužit a všichni věřící naplno prožívat svou víru? 

I. etapa: Kdo momentálně tvoří společenství katolických věřících a služebníků evangelia v naší diecézi, a s kým a v jakých rolích můžeme v příštích 10 letech v naší diecézi počítat?

II. etapa: Jaké pastorační role, způsoby spolupráce a rozmístění kněží a dalších pastoračních spolupracovníků v diecézi odpovídá této personální realitě a poslání církve v dnešním světě?

III. etapa: Jak konkrétně tomu v nejbližších letech uzpůsobíme pastorační struktury, jakým způsobem budeme vzdělávat pastorační spolupracovníky a jaké prostředky jim poskytneme k jejich službě?