C) HOSPODAŘENÍ aneb Správa majetku a financí v plzeňské diecézi

C) HOSPODAŘENÍ aneb Správa majetku a financí v plzeňské diecézi

Základní synodní otázka:

Jak v příštích deseti letech, s omezenými prostředky, které budeme mít k dispozici, hmotně zajistíme život a službu naší diecéze? 

I. etapa: Jaká je ekonomická (finanční a majetková) situace naší diecéze dnes, jak se na ní podílejí různé druhy zdrojů, do čeho a jak investujeme a s jakým vývojem můžeme počítat do 10 let?

C) HOSPODAŘENÍ: Podněty pro práci ve skupinách v I. etapě

  • Biblický text: Sk 2,41-47
  • Uvedení do tématu: V prvním roce diecézní synody popisujeme, jaká je realita naší farnosti (diecéze). V tématu HOSPODAŘENÍ se zaměřujeme na to, jaká je ekonomická situace farnosti (diecéze), jak s existujícím majetkem a prostředky nakládáme, jak je naše hospodaření transparentní. Vycházíme z vlastní zkušenosti nebo ze zkušeností lidí kolem nás. Ptáme se obecně na zájem farníků o hospodaření farnosti, o využití prostředků pro naše základní misijní poslání (přivádět lidi nejen ve farnosti k setkání s Kristem) a jak jsou farníci o hospodaření a investování informováni. Zajímá nás, zda je pro farnost důležitá etická stránka hospodaření (původ zdrojů, investice). V odpovědích se snažíme být co nejkonkrétnější. 
Základní otázka (c) ke skupinovému rozhovoru v I. etapě

Které současné postupy a postoje při hospodaření a správě majetku a financí naší farnosti podporují život a službu církve, a tak pomáhají vytvářet podmínky pro setkání lidí s Kristem?

Ke stažení:
Kam dál:

II. etapa:

Jaké jsou základní principy, realistické modely a příklady z jiných diecézí zdravě se rozvíjející evangelijně inspirované a na službu evangelia a poslání církve zaměřené církevní ekonomiky?

 

C) HOSPODAŘENÍ: Podněty pro práci ve skupinách v II. etapě

Text bude k dispozici na podzim 2024

III. etapa:

Jak konkrétně za této situace, ve světle těchto principů a s tímto výhledem hmotně zajistíme život a službu farností a diecézních aktivit a diecézí zřizovaných organizací?

 

C) HOSPODAŘENÍ: Podněty pro práci ve skupinách ve III. etapě

Text bude k dispozici na podzim 2025