C) HOSPODAŘENÍ aneb Spoluzodpovědnost za finanční zabezpečení poslání diecéze

C) HOSPODAŘENÍ aneb Spoluzodpovědnost za finanční zabezpečení poslání diecéze

Jak v příštích deseti letech, s omezenými prostředky, které budeme mít k dispozici, hmotně zajistíme život a službu naší diecéze? 

I. etapa: Jaká je ekonomická (finanční a majetková) situace naší diecéze dnes, jak se na ní podílejí různé druhy zdrojů, do čeho a jak investujeme a s jakým vývojem můžeme počítat do 10 let?

II. etapa: Jaké jsou základní principy, realistické modely a příklady z jiných diecézí zdravě se rozvíjející evangelijně inspirované a na službu evangelia a poslání církve zaměřené církevní ekonomiky?

III. etapa: Jak konkrétně za této situace, ve světle těchto principů a s tímto výhledem hmotně zajistíme život a službu farností a diecézních aktivit a diecézí zřizovaných organizací?