Synodní itinerář

Synodní itinerář

Tři synodní etapy

I. etapa: KDE JSME? aneb POPSAT REALITU

Motto etapy: „Mistře, kde bydlíš?“ (Jan 1,38n)
Průvodce:
Dotazníky:
Ke stažení:

Délka I. etapy: leden až říjen 2024

Zaměření I. etapy: Během první etapy chceme z perspektivy tří synodních témat (misie, uspořádáníhospodaření) společně prozkoumávat, vnímat a popisovat dnešní reálnou situaci naší diecéze a konkrétních lidí v ní žijících jako východisko pro hledání další cesty.

Otázky pro I. etapu: Základní otázky pro první etapu najdete zde: A) MISIE - B) USPOŘÁDÁNÍC) HOSPODAŘENÍ

Motto I. etapy nám může pomoci se při prozkoumávání reálné pastorační situace naší diecéze zaměřit na to, kde všude uprostřed této situace „bydlí“ Kristus – na stopy žehnající Kristovy přítomnosti v tom, co se daří a co volá po rozvinutí, ale i v tom, co je bolavé, problematické a na první pohled beznadějné… 

I. generální shromáždění synody: 25. – 28. října 2024

II. etapa: KAM MÁME JÍT? aneb FORMULOVAT CÍL

Motto etapy: „Já jsem ta Cesta!“ (Jan 14,6)

Délka II. etapy: listopad 2024 až listopad 2025

Zaměření II. etapy: Během druhé etapy chceme z perspektivy tří synodních témat (misie, uspořádáníhospodaření) o situaci naší diecéze uvažovat ve světle evangelia, tradice a poselství Synody o synodalitě a pro další cestu naší diecéze formulovat dlouhodobé cíle.

Otázky pro II. etapu: Základní otázky pro druhou etapu najdete časem zde: A) MISIE - B) USPOŘÁDÁNÍC) HOSPODAŘENÍ

Motto II. etapy nám při tomto hlubším uvažování o pastorační situaci naší diecéze ve světle evangelia může pomoci hledat především samotného Krista – Cestu, a spolu s ním, skrze něho a v něm pak také konkrétní principy, směrovky a cíle naší společné diecézní cesty…

II. generální shromáždění synody: 14. - 17. listopadu 2025

III. etapa: KUDY PŮJDEME? aneb NAVRHNOUT CESTY

Motto etapy: „Následuj mne!“ (Jan 21,19)

Délka III. etapy: listopad 2024 až květen 2026

Zaměření III. etapy: Během třetí etapy chceme z perspektivy tří synodních témat (misie. uspořádání, hospodaření) hledat shodu na návrzích konkrétních praktických kroků pro život a službu v naší diecézi v příštích 10 letech.

Otázky pro III. etapu: Základní otázky pro třetí etapu najdete časem zde: A) MISIE - B) USPOŘÁDÁNÍC) HOSPODAŘENÍ

Motto III. etapy nám může při tomto hledání konkrétních cest pro naši diecézi pomoci rozlišit praktické kroky na společné cestě, které budou odpovídat nejen výsledkům nějaké racionální analýzy, ale také povolání k věrnému následování Krista i tam, kde to ještě moc neznáme a kam je obtížné se vydat…

III. generální shromáždění synody: 7. – 10. května 2026

 

Organizační schéma plzeňské diecézní synody