Synodní itinerář

Synodní itinerář

Tři synodní etapy

I. etapa: KDE JSME? aneb POPSAT REALITU

Motto etapy: „Mistře, kde bydlíš?“ (Jan 1,38n)

Délka etapy: leden až říjen 2024

Zaměření etapy: Během první etapy chceme z perspektivy tří synodních témat (misie, uspořádáníhospodaření) společně prozkoumávat, vnímat a popisovat dnešní reálnou situaci naší diecéze a konkrétních lidí v ní žijících jako východisko pro hledání další cesty.

Motto etapy nám může pomoci se při prozkoumávání reálné pastorační situace naší diecéze zaměřit na to, kde všude uprostřed této situace „bydlí“ Kristus – na stopy žehnající Kristovy přítomnosti v tom, co se daří a co volá po rozvinutí, ale i v tom, co je bolavé, problematické a na první pohled beznadějné…

Generální shromáždění synody: 25. – 28. října 2024

II. etapa: KAM MÁME JÍT? aneb FORMULOVAT CÍL

Motto etapy: „Já jsem ta Cesta!“ (Jan 14,6)

Délka etapy: listopad 2024 až listopad 2025

Zaměření etapy: Během druhé etapy chceme opět z perspektivy tří synodních témat (misie, uspořádáníhospodaření) o situaci naší diecéze uvažovat ve světle evangelia, tradice a poselství Synody o synodalitě a pro další cestu naší diecéze formulovat dlouhodobé cíle.

Motto etapy nám při tomto hlubším uvažování o pastorační situaci naší diecéze ve světle evangelia může pomoci hledat především samotného Krista – Cestu, a spolu s ním, skrze něho a v něm pak také konkrétní principy, směrovky a cíle naší společné diecézní cesty…

Generální shromáždění synody: 14. - 17. listopadu 2025

III. etapa: KUDY PŮJDEME? aneb NAVRHNOUT CESTY

Motto etapy: „Následuj mne!“ (Jan 21,19)

Délka etapy: listopad 2025 až květen 2026

Zaměření etapy: Během třetí etapy chceme znovu z perspektivy všech tří synodních témat (misie, uspořádáníhospodaření) hledat shodu na návrzích konkrétních praktických kroků pro život a službu v naší diecézi v příštích 10 letech.

Motto etapy nám může při tomto hledání konkrétních cest pro naši diecézi pomoci rozlišit praktické kroky na společné cestě, které budou odpovídat nejen výsledkům nějaké racionální analýzy, ale také povolání k věrnému následování Krista i tam, kde to ještě moc neznáme a kam je obtížné se vydat… 

Generální shromáždění synody: 7. – 10. května 2026

 

Organizační schéma plzeňské diecézní synody