I. etapa: Kde jsme? aneb Popsat realitu

I. etapa: Kde jsme? aneb Popsat realitu

Motto etapy: „Mistře, kde bydlíš?“ (Jan 1,38n)
Délka etapy: leden až říjen 2024

Zaměření etapy: Během první etapy chceme z perspektivy tří synodních témat (misie, uspořádáníhospodaření) společně prozkoumávat, vnímat a popisovat dnešní reálnou situaci naší diecéze a konkrétních lidí v ní žijících jako východisko pro hledání další cesty.

Motto etapy nám může pomoci se při prozkoumávání reálné pastorační situace naší diecéze zaměřit na to, kde všude uprostřed této situace „bydlí“ Kristus – na stopy žehnající Kristovy přítomnosti v tom, co se daří a co volá po rozvinutí, ale i v tom, co je bolavé, problematické a na první pohled beznadějné… 

Generální shromáždění synody: 25. – 28. října 2024