Kněžská rada

Kněžská rada

Kněžská rada, je sborem kněží, kteří jsou podle Kán. 492 § 1 CIC "jakoby senátem biskupa, zastupujícím kněžstvo, a které prísluší podle ustanovení práva pomáhat biskupovi v řízení diecéze, aby se co nejúčinněji podporoval pastorační prospěch části božího lidu svěřené biskupovi". Asi polovinu z členů kněžské rady voli sami kněží (do diecéze inkardinovaní nebo řeholní pověření pastorační rolí v diecézi), někteří jsou členy z titulu zastávané funkce, některé členy jmenuje svobodně diecézní biskup. Během pěti let se má obnovit buď celá rada, nebo její část. 

Synodní delegáti: Podle organizačního řádu synody členové kněžské rady nemohou být voleni za synodní delegáty, protože jsou synodními delegáty již na základě své funkce. 

Předseda:

 • Holub Tomáš

Sekretář:

 • Fencl Jindřich (jáhen, bez hlasovacího práva)

Členové:

 • Buček Libor
 • Frývaldský Pavel
 • Gierga Mirosław
 • Hric Marek
 • Hruška Petr
 • Hůlle Jaroslav
 • Kadlec Vlastimil
 • Kováčik Ján
 • Petrašovský Pavel
 • Polák Richard
 • Pražan Jan