Synoda o synodalitě

Synoda o synodalitě

Směrem ke generálnímu shromáždní v říjnu 2024

XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody 4. - 28. 10. 2023

Kontinentální setkání synody v Praze 5. - 12. 2. 2023

První fáze 5. - 9. února: jednání 200 delegátů osobně a 390 online (za plzeňskou diecézi se v online účasti střídali Jindřich Fencl a Petr Hruška)
Druhá fáze 10. - 12. února: reflexe kontinentálního shromáždění na plenárním zasedání 39 předsedů evropských biskupských konferencí (CCEE)
 

Od 24. 11. 2022 byl v českém překladu k dispozici Pracovní dokument pro kontinentální etapu (DKE), tedy pracovní text shrnující dosavadní syntézy synodálního procesu z celého světa. Dokument byl základem pro další zamýšlení v rámci kontinentální etapy synody o synodalitě.

ZDE najdete informace, jakým způsobem bylo možné se do této společné reflexe zapojit v plzeňské diecézi. Výsledky této společné reflexe jednotlivé diecéze do 15. 1. 2023 zaslali národnímu synodnímu týmu. Reflexi zaslanou z naší plzeňské diecéze najdete ZDE. Odpovědi byly shrnuty za celou biskupskou konferenci a postoupeny kontinentálnímu synodnímu shromáždění, které se sešlo v Praze 5. - 12. února 2023 a vypracovalo svůj vlastní závěrečný dokument, v němž se zamyslí nad třemi otázkami s ohledem na své specifické prostředí. Tento dokumentu bude v březnu 2023 zaslán generálnímu sekretariátu. Tento sekretariát pak, na základě těchto kontinentálních dokumentů, vypracuje druhé Instrumentum laboris, které bude zveřejněné v červnu 2023, aby se pak v říjnu 2023 sešli biskupové z celého světa na prvním plenárním shromáždění biskupské synody v Římě (druhé setkání je pak plánováno o rok později na říjen 2023).

Základním podkladem pro kontinentální shromáždění byl Dokument kontinentální etapy "Rozšiř prostor svého stanu" (DKE, odkaz viz níže) a v něm obsažené tři závěrečné otázky (srov. DKE č. 106):

 1. Které intuice po přečtení a modlitbě nad DKE nejsilněji rezonují s živou zkušeností a realitou církve na vašem kontinentu? Které zkušenosti jsou pro vás nové nebo poučné?
 2. Jaká podstatná napětí nebo rozdíly se po přečtení a modlitbě nad DKE ukazují jako obzvláště důležité z pohledu vašeho kontinentu? Jaké otázky nebo problémy by se tudíž měly v dalších krocích procesu řešit a zvážit?
 3. Když se podíváme na to, co vyplývá z předchozích dvou otázek, jaké jsou priority, opakující se témata a výzvy k akci, které lze sdílet s ostatními místními církvemi po celém světě a projednávat během prvního zasedání synodálního shromáždění v říjnu 2023?

Každé pracovní setkání bylo strukturované podle standardních kroků "duchovní konverzace":

 1. NASLOUCHÁNÍ: V plénu jsou přednášeny příspěvky každé delegace věnující se odpovědi na jednu ze tří otázek DKE. 
 2. DIALOG: V malých skupinách se účastníci dělí o to, kde vnímali přítomnost Ducha při naslouchání příspěvkům. 
 3. ROZLIŠOVÁNÍ: V plénu zaznívají souhrny ze skupin a rozlišuje se, co bude zahrnuto do závěrečného dokumentu.

Na závěr pražského setkání byl přijat Závěrečný dokument Evropského synodního setkání v Praze (CZ).

 
Dokumenty kontinentálního shromáždění:
Články ke kontinentálnímu setkání na blogu Agasoviny:
Související dokumenty a texty ke kontinentálnímu setkání:

Program kontinentálního shromáždění Synody v Praze

 •  
  Neděle 5. 2. 2023: Zahajovací mše na Strahově

  19:00 Zahajovací mše s nešporami na Strahově
  Předsedající: Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský

 •  
  Pondělí 6. 2. 2023: Úvod a I. pracovní setkání

  07:30 Mše svatá s ranními chválami
  Předsedající: Kard. Jean-Claude Hollerich, generální zpravodaj Synody

  09:00 Zahájení shromáždění
  Moderátor: P. Antonio Ammirati, zastupující sekretář a mluvčí CCEE
  Modlitba Adsumus
  Pozdravy: 
  - Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský
  - Mons. Gintaras Grušas, arcibiskup vilnniuský, prezident CCEE
  - Kard. Mario Grech, generální sekretář Synody

  09:30 Pracovní metodologie během shromáždění
  Dr. Mauricio Lopez Oropeza, pracovní skupina generálního sekretariátu Synody

  10:00 Duchovní uvedení shromáždění
  Prof. Tomáš Halík, Univerzita Karlova Praha

  11:00 I. pracovní setkání (1. část)
  Moderátor: P. Antonio Ammirati
  13 příspěvků národních delegací k otázkám z DKE: dva delegáti z každé biskupské konference
  Téma: odpovědi na otázky Dokumentu pro kontinentální etapu (DKE)

  15:00 Pracovní skupiny - 1. otázka DKE
  13 skupin po 14 delegátech rozdělených podle jazyků, národností a životního stavu
  Skupiny budou jednat na základě metody duchovní konverzace

  17:00 I. pracovní setkání (2. část)
  Moderátor: P. Antonio Ammirati
  Sdílení výsledků skupinové práce v plénu, volný dialog, příspěvky hostů

  19:00 Společná modlitba
  Modlitba vedená bratřími a sestrami z komunity Taizé

  • Zprávu z 1. dne setkání najdete ZDE.
 •  
  Úterý 7. 2. 2023: II. a III. pracovní setkání

  07:30 Mše svatá s ranními chválami
  Předsedající: Kard. Marc Ouellet, končící prefekt Kongregace pro biskupy

  09:00 II. pracovní setkání (1. část)
  Moderator: Dr. Mauricio Lopez Oropeza, pracovní skupina generálního sekretariátu Synody
  13 příspěvků národních delegací k otázkám z DKE: dva delegáti z každé biskupské konference
  Téma: odpovědi na otázky Dokumentu pro kontinentální etapu (DKE)

  11:00 Pracovní skupiny - 2. otázka DKE
  13 skupin po 14 delegátech rozdělených podle jazyků, národností a životního stavu
  Skupiny budou jednat na základě metody duchovní konverzace

  15:00 II. pracovní setkání (2. část)
  Moderátor: Dr. Mauricio Lopez Oropeza
  Sdílení výsledků skupinové práce v plénu, volný dialog, příspěvky hostů

  17:00 III. pracovní setkání (1. část)
  Moderátor: Dr. Beate Gilles, generální sekretář Německé biskupské konference
  13 příspěvků národních delegací k otázkám z DKE: dva delegáti z každé biskupské konference
  Téma: odpovědi na otázky Dokumentu pro kontinentální etapu (DKE)

  19:00 Společná modlitba
  Modlitba vedená zástupci Ukrajinské řecko-katolické církve

  • Zprávu z 2. dne setkání najdete ZDE.
 •  
  Středa 8. 2. 2023: III. a IV. pracovní setkání a Slavnostní mše v katedrále

  08:30 Společná modlitba
  Modlitba vedená delegáty evropských biskupských konferencí

  09:00 Pracovní skupiny - 3. otázka DKE
  13 skupin po 14 delegátech rozdělených podle jazyků, národností a životního stavu
  Skupiny budou jednat na základě metody duchovní konverzace

  11:00 III. pracovní setkání (2. část)
  Moderátor: Dr. Beate Gilles
  Sdílení výsledků skupinové práce v plénu, volný dialog, příspěvky hostů

  15:00 IV. pracovní setkání
  Moderátor: Dr. Mauricio Lopez Oropeza
  Souhrn práce online skupin a volný dialog

  18:00 Mše svatá v Katedrále sv. Víta
  Budou se účastnit také delegáti národní fáze synody v České republice
  Předsedající: Kard. Mario Grech, generální sekretář Synody

  • Zprávu ze 3. dne setkání najdete ZDE.
 •  
  Čtvrtek 9. 2. 2023: V. pracovní setkání a Závěr

  07:30 Mše svatá s ranními chválami
  Předsedající: Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v České republice

  09:00 V. pracovní setkání (1. část)
  Moderátor: P. Antonio Ammirati
  Prezentace návrhu závěrečného dokumentu a diskuze o něm

  11:00 V. pracovní setkání (2. část)
  Odsouhlasení závěrečného dokumentu

  12:30 Závěry
  Mons. Gintaras Grušas

 •  
  Pátek 10. 2. 2023: Jednání předsedů biskupských konferencí (I.)

  09:00 Ranní chvály
  Předsedající: Kard. Juan José Omella Omella, předseda Španělské biskupské konference

  09:30 I. pracovní jednání (1. část)
  Moderátor: Mons. Ladislav Nemet, víceprezident CCEE
  Příspěvky předsedů biskupských konferencí reflektujících synodální zkušenost na základě závěrečného dokumentu kontinentálního shromáždění

  11:30 I. pracovní jednání (2. část)
  Příspěvky předsedů biskupských konferencí reflektujících synodální zkušenost na základě závěrečného dokumentu kontinentálního shromáždění

  15:00 Práce ve skupinách
  Čtyři pracovní skupiny

  18:00 Mše svatá s nešporami na Břevnově
  Předsedající: Mons. Ladislav Nemet, víceprezident CCEE

 •  
  Sobota 11. 2. 2023: Jednání předsedů biskupských konferencí (II.)

  09:00 Ranní chvály
  Předsedající: Kard. Matteo Zuppi, předseda Italské biskupské konference

  09:30 I. pracovní jednání (3. část)
  Moderátor: Kard. Jean-Claude Hollerich, viceprezident CCEE
  Sdílení výsledků práce ve skupinách v plénu

  11:30 II. pracovní jednání
  Sdílení výsledků práce ve skupinách v plénu

  15:00 Závěrečné jednání
  Prezentace a schválení komentáře k závěrečnému dokumentu

  17:15 Závěry
  Mons. Gintaras Grušas, prezident CCEE

  18:00 Mše svatá s nešporami u Všech svatých
  Předsedající: Mons. Gintaras Grušas, prezident CCEE

 •  
  Neděle 12. 2. 2023: Slavení eucharistie v pražských kostelích

  Možnost slavení mše svaté v různých pražských kostelích

 

Chebské synodální audioinspirace

Na připojeném odkazu vám jsou k dispozici audionahrávky nedělních kázání z postní, vánoční a postní doby 2021 / 2022 z chebské farnosti a odkazy na některé související písemné materiály nabízející podněty k diskuzím nad jednotlivými tématy synody o synodalitě:

Základní dokumenty Synody o synodalitě

Články a reflexe na téma synoda a synodalita

Zásobník odkazů na reflexe tématu synoda či synodalita najdete na farnostcheb.cz/synoda

Aktuality na webu Cirkev.cz
Reflexe a články na téma synodalita na Agasovinách
Reflexe na téma pastorační rady farností
Diecézní a národní syntézy
Reflexe synody a synodality